The Ill-Fated Planer - Empty Arms Motel

Vänern vårt svenska inanhav

Vänern klassas som innanhav. Jag vet inte vad som krävs för att något ska få den benämningen, vilka kriterier som efterfrågas. Hur som helst klassas Vänern som ett svenskt innanhav med många hamnar där större fartyg kan gå in och lossa och lasta sina varor. I Vänern finns det 35 olika fiskarter. Siklöjan och dess värdefulla rom ger yrkesfiskarna god inkomst. På senare tid har förekomsten av ädelfisk ökat eftersom man har satt ut mycket smolt. Det är inte svårt att få en fem kilos lax på kroken sägs det i turistbroschyrerna.